Học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng,  đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế,  đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”

Học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân”

Lượt xem:

Sáng nay, ngày 6/6/2023 tập thể chi bộ trường TH Vĩnh Phong 4 tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân” thông qua hình thức trực tuyến do Phòng GD&ĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện ủy... ...
HỘI NGHỊ  THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định 731/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thuận Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm,bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vu, miễn nhiệm đối với hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường mầm non, trường tiểu học, trường tiểu học và THCS, Trường THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận và Thông báo số 577/TB-UBND... ...
Hành trình về Địa chỉ đỏ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024)

Hành trình về Địa chỉ đỏ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024)

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch 06/KH-LĐ ngày 25/03/2024 của Liên đội trường TH Vĩnh Phong 4 về việc tổ chức tham quan, về nguồn kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024); Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS... ...
Hành trình về Địa chỉ đỏ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024)

Hành trình về Địa chỉ đỏ kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024)

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch 06/KH-LĐ ngày 25/03/2024 của Liên đội trường TH Vĩnh Phong 4 về việc tổ chức tham quan, về nguồn kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024); và kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/05/2024); Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS... ...