KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2016 – 2017

Ngày đăng: Lượt xem:

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH THUẬN                   ...

Chuyên đề giáo dục

TẬP HUẤN CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG

TẬP HUẤN CÁC CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG

Kễ từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 25 tháng 8 trường TH Vĩnh Phong 4 tổ chức lớp tập huấn các chuyên đề bồi dưỡng cho các bộ giáo viên từ chuyên đề 1 đến chuyên đề 8....